SAGE XRT

×

Sage XRT Treasury permet generar un verdader valor afegit als sistemes de planificació financers o FRP (Financial Resource Planning). Aquest nou enfoc és possible gràcies a l’associació d’un interface usuari innovador i intuïtiu amb la riquesa funcional única, i a la integració de tecnologies modernes.

La solució Sage XRT Treasury és la solució que l’ajuda, a través d’un disseny modular, a gestionar la tresoreria, controlar el pressupost, conciliar moviments, gestionar cobraments i pagaments, tractar els riscs financers i administrar les comunicacions bancàries, garantint un projecte senzill i de fàcil desplegament. Els seus equips estaran operatius en qualsevol moment, assegurant-se així que aprofita la inversió, utilitzant tecnologia estàndard i potent per implementar processos lineals, per a una millor col·laboració i major visibilitat dels fluxos de tresoreria.

Sage XRT et dóna la possibilitat d'optar per tenir una solució en un equip de la teva oficina o si prefereixes pots tenir-lo al núbol i accedir amb un navegador web.

Més enllà dels aspectes tècnics i funcionals, el FRP de Sage XRT Treasury exigeix un enfoc totalment nou de la gestió financera, posant èmfasis en la productivitat i l’eficàcia.

Sage XRT està dirigit a empreses de tots els sectors a partir de 50 treballadors.

Avantatges d'utilitzar Sage XRTEvita quedar-te en números vermells

Evita quedar-te en números vermells i tenir possibles desviacions presupostàries. Millora el capital circulant i et permet tenir una visió global de la liquiditat.

Cobertura complerta i especialitzada en gestió de fluxos de tesorería

Pagaments i cobraments, decisions financeres, gestió de riscos de divisa, ordres de pagaments, conciliació o comunicació bancaria. És un enfocament modular: pagues per el que necessites.

Fàcil integració

Programa de tesorería que s'integra fàcilment amb tots els altres sistemes d'informació del mercat.

Segur

Reforça la seguretat en els pagaments.

Reducció de costos

Redueix els costos derivats de tasques manuals.

Compatible

Totalment compatible amb la legislació local i internacional.

Millores

Millora l'eficàcia de la gestió financera i la presa de decisions eliminant incerteses.

Funcionalitats del Sage XRT

Gestió de tesorería

Seguiment de la posició diària i optimització de salaris en dada valor.

Reporting i Business Intelligence

Gràcies als informes, gràfics, anàlisis i indicadors estàndar que venen per defecte obtindràs una visió general i analítica del repartament financer. Disponible també en dispositius mòbils.

Comunicació bancaria

Et podràs comunicar de manera automàtica amb les teves entitats bancaries, el sistema proactivament t'importarà l'exctracte bancari i l'integrarà en l'aplicatiu.

Operacions financeres

Aquesta solució et permet gestionar i controlar les operacions de financiació i d'inversió a mitjà i llarg termini.

Risc de canvi

Controla i gestiona el risc que provoca treballar amb divises en operacions internacionals.

Conciliació contable

Automatitza la conciliació de la norma 43 amb moviments contables.

Cobraments i pagaments

Generalització i enviament de remeses de cobraments i pagaments. Gestió completa dels diferents nivells de seguretat en les comunicacions banc-empresa i intragrup.

Pressupostos de tesorería

Gestió i seguiment del pressupost anual de tesoreria, podent controlar les desviacions produïdes entre el previst i el real.

Contabilització automàtica

Genera automàticament els seients contables a partir de la informació extreta de diferents fonts (norma 43, excels), per integrar-les directament en el sistema contable de l'empresa.

Firma electrònica

Gràcies a la validació mitjançant la firma electrònica podràs garantitzar la integritat, la confidencialitat i la traçabilitat dels pagaments.

Funcionalitats del Sage XRT


Més informació:
Fullet SageXRT

Descarrega

9MB .pdf

Díptic SageXRT

Descarrega

107KB .pdf