SAGE CRM

×

Sage CRM ofereix als equips de vendes, de màrqueting i del servei d’atenció al client, les eines que necessiten per augmentar la productivitat, trobar nous clients, tancar vendes i relacions més duradores i rendibles amb els clients.

Un programa CRM (Customer Relationship Manager) impulsa la teva productivitat aprofitant cada interacció amb els teus clients.

Sage CRM et permet créixer encara més, al treure partit de les xarxes socials i dels últims avenços mòbils. A més a més, es pot complementar al teu software de gestió, a l'integrar-se amb qualsevol solució integral de Sage.Avantatges d'utilitzar Sage CRM

Redueix els costos i millora la productivitat

Redueix els costos i millora la productivitat al mateix temps que augmentes la satisfacció dels teus clients.

Garantitza els teus recursos

Garantitza que els teus recursos comercials, de màrqueting i atenció al client s'estiguin utilitzant per obtenir el màxim rendiment.

Redueix el cost

Redueix el cost de vendes, redueix el cost de màrqueting d'obtenció de nous clients potencials i minimitza els costos administratius.

Garantitza el cumpliment dels acords de nivell servei a clients

Funcionalitats del Sage CRMGestió de contactes i agenda

Amb Sage CRM podràs unificar tota la informació dels teus clients (dades generals de l'empresa, persones de contacte, direccions, telèfons, direccions de correu electrònic) en un únic lloc, que es convertirà en l'única font d'informació a la cual hauràs d'acudir per saber tot allò que necessites sobre clients i clients potencials. La gestió de l'agenda, permet organitzar les teves activitats diàries i las dels teus equips de forma col·laborativa i registrar totes les reunions, trucades, correus electrònics... en l'històric de comunicacions de cada client.

Sage CRM per Comercial

Amb Sage CRM podràs treure el màxim partit de cada una de les teves oportunitats de venda. La visió global de totes les oportunitats en curs et permetrà seleccionar la més rentable i dedicar a ella els teus esforços comercials, sense perdre de vista la resta. Combinant amb les previsions de vendes tindràs una visió a mitjà termini de l'evolució futura de les vendes, el qual et permetrà prendre decisions de negoci en base a dades reals. Els fluxes de procés et permeten sistematitzar les etapes del teu cicle de vendes i automatitzar aquelles tasques repetitives, permetent que el teu equip comercial pugui concentrar els seus esforços en vendre.

Sage CRM per Màrqueting

Permet gestionar fàcilment les teves campanyes de màrqueting, planificant cada detall, controlant els costos i mesurant el resultat i el retorn de cada una de les teves accions. Podràs adequar els missatges als destinataris i al moment, gràcies a les potents eines de segmentació, conseguint que cada destinatari rebi el missatge apropiat en el moment just. Extent la conversa amb els teus clients i clients potencials a les xarxes socials, gràcies a les capacitats de Social CRM, i intercúa amb ells de forma col·laborativa. Amb tot això aconseguiràs la màxima difusió i els millors resultats en totes les teves activitats de màrqueting.

Sage CRM per Atenció al Client

Amb Sage CRM podràs gestionar de forma eficient totes les activitats del teu departament d'atenció al client i coneixer realment quins són els majors interesos i preocupacions dels teus clients. Podràs registrar totes les incidencies, consultes , queixes, reclamacions... asegurant que totes siguin gestionades adequadement i no en quedi ninguna per resoldre, gràcies al sistema d'alertes de Sage CRM. Podràs automatitzar el procés de resolució d'incidencies gràcies als fluxes de procés i augmentar la productivitat dels teus agents d'atenció al client. Gràcies al portal d'autoservei podràs oferir nover opcions de contracte 24x7 als teus clients.

Funcionalitats del Sage CRMSage CRM

Més informació:
Fullet SageCRM

Descarrega

1.1MB .pdf