SAGE 200c

×

Sage 200c és la solució "més enllà de l’ERP" que resol les necessitats més exigents de les petites i mitjanes empreses de la forma més eficient i amb la màxima productivitat i un ràpid retorn de la inversió realitzada.

Sage 200c es compon de mòduls específics per a cada àrea d’activitat del seu negoci, com són la Comptabilitat i Finances, Compres, Vendes, Magatzem i Fabricació, i d’una sèrie de mòduls de gestió avançada en l’entorn del CRM, Gestió de Projectes, Contractes, Gestió Laboral i de Recursos Humans, Gestió Documental, Tresoreria i Business Intelligence.

A més de disposar dels mòduls tradicionals d’un ERP, Sage 200c permet a les Pimes accedir a funcionalitats d’alta productivitat amb uns costos que garanteixen un ràpid retorn de la inversió ( ROI ), amb eines de col · laboració, comunicació bancària, digitalització de factures i mobilitat, entre d’altres.

Sage 200c està dirigit a empreses de 10 a 200 empleats a qualsevol sector d'activitat, amb edicions especials per a la Fabricació, Distribució, Retail i Projectes.Avantatges d'utilitzar Sage 200c

Accessibilitat total

Sage 200c ERP permet que els indicadors principals puguin ser vistos des de qualsevol terminal amb accés a internet.

Integració amb altres solucions

Possibilitat d'integració amb punts de venda, e-commerce, CRM i gestió laboral i de recursos humans.

Millora la productivitat

Millora la productivitat de tots els departaments i, per tant, del negoci.

Augmenta la rentabilitat

Augmenta la rentabilitat de les diferents àreas gràcies al control i anàlisis de la informació.

Facilita la presa de decisions

Facilita la presa de decisions al englobar en un únic punt les dades de totes les àreas.

Funcionalitats del Sage 200c

Control de finances

Sage 200c ERP permet treballar en tots els espectes financers de l'empresa, des de l'alta dels client fins la modificació de l'estroctura empresarial.

Gestió comercial

Amb aquest programa ERP realitzaràs una completa gestió dels circuits de compres i vendes; gestió de contractes, o conjunt de conceptes a facturar periòdicament als clients, amb lliure definició de preus, periodicitat i dates d'inici i fi; gestió lliure d'expedients, magatzems; integració amb sistemes EDI.

Gestió de producció

Des de la definició d'escandall fins el càlcul de minves i residus de fabricació, passant per la definició en els centres de treball i totes les funcionalitats necessàries per la gestió de la producció en l'empresa.

Gestió de projectes

Control i seguiment de la planificació temporal dels projectes a partir de la definició del connjunt de tasques i subtasques que el composen, la duració de cada una d'elles i els recursos materials i humans assignats així com la confecció de pressupostos detallats per capítols, subcapítols i partides i el seguiment de la seva facturació al client.

Analítica de negoci

Sage 200c ERP inclou una solució de intel·ligència empresarial per coneixer totes les dades, on es troben i realitzar anàlisis i informes de tots els indicadors del negoci per poder portar a terme una millor presa de decisions.

Gestió documental

Aquest software ERP et permet calssificar i enmegatzemar, manual o automàticament, els documents de manera que sigui senzilla la seva localització. Sage 200c ERP facilita l'administració de tota la documentació i elimina la necessitat de imprimir paper.

Funcionalitats avançades destinades a un ràpid retorn de la inversió

Escanejat i contabilització automàtica de factures (iEscan), mobilitat per tablets i smartphones, catàleg digital de productes (Sage Catálogo 200c), factura electrònica, EDI, un potent buscador que permet agilitzar l'accés a la informació, integració amb Google Maps, gestor de importacions, comunicacions XML, accés extern a processos de Sage 200c ERP i execució de processos batch (Sage Scheduler).

Funcionalitats del Sage 200c


Més informació:
Fullet Sage200c

Descarrega

409KB .pdf

Sage200c

Descarrega

523KB .pdf