FORMACIÓ ALS USUARIS

×

El més important per garantir l'èxit d’un procés d’implantació d’un nou sistema informàtic és la formació. Per aquesta raó a Vint-13 Consultoria potenciem amb fermesa que es rebi la millor formació. Per tal de poder-ho fer, és necessari desenvolupar un pla de formació adequat al procés d’implantació, que ha de tenir en consideració els següents aspectes:Ajustar les necessitats formatives a la realitat dels usuaris que han d’utilitzar el nou sistema

Identificar i prioritzar les necessitats específiques per cada àrea. Juntament amb els usuaris clau de cada àrea, permet ajustar les necessitats de cada cas, ajuntant la necessitat de forma més realista

Marcar el calendari

Definir lloc i mitjans per dur a terme les formacions. Per aconseguir l’objectiu de que la formació sigui la adequada, és determinant que el lloc, el material i els horaris siguin els correctes per la formació s’està realitzant

Marcar clarament els objectius dels cursos. És molt important tenir clar què és el que es vol aconseguir amb la formació que es vol donar

Definir les accions formatives. Ser molt concrets amb el contingut, quin tipus de formació es farà, quin es el tipus d’alumne que ha d’assistir a la formació, quants alumnes, on es durà a terme...

Determinar un sistema d’avaluació de la formació

Identificar els formadors. Haurien de ser aquells consultors que han estat involucrats en el procés d’implantació del nou sistema, ja que tenen un coneixement exhaustiu del projecte, les necessitats del clients i el perfil dels usuaris