CONSULTORIA INFORMÀTICA

×

L’experiència en la implantació de solucions informàtiques per a la gestió de les empreses es la millor garantia de que els programes faran allò que l’empresa requereix.

Els sistemes de gestió informàtica han de fer allò que les empreses necessiten i els usuaris han de fer allò que els programes demanen. Aquesta es la feina que fan els consultors de V13 per tal que empresa, programes i usuaris, vagin tots en la mateixa direcció.

Els principis bàsics per a poder dur a terme les tasques de consultoria es resumeix en:Entendre les necessitats del client i l’estructura de l’organització de forma clara i precisa, per tal d’assegurar la qualitat del projecte

Fites clares. Tenir clar l’objectiu final del procés d’implantació, des de l’inici

Ajustar-se al pressupost establert

Definir les parts implicades per part del client, V13 i terceres parts implicades

Presa de decisions: A partir de les premisses del client i amb l’experiència com a consultor, centrar les bases de les necessitats i dels objectius a aconseguirPer tal de gestionar de forma correcte la gestió i execució del projecte, s’utilitza una sòlida metodologia d’implantació, amb les següents fases i etapes:

Els factors necessaris per aconseguir l’èxit del procés d’implantació d’un nou sistema de gestió son:

PRINCIPIS GENERALS

Equips involucrats des del principi del projecte

Definir amb precisió funcions i responsabilitats dels equips

Establir expectatives clares als equips i definir i mesurar el progrés

Documentar clarament el que es decideix en tot moment

Comunicació

Incloure tots els equips per definir i analitzar deficiències

DIÀRIAMENT

Mantenir la planificació

Organitzar reunions eficients

Assegurar que tothom entén les decisions

Reformular a fi d’evitar qualsevol ambigüitat

Recordar en tot moment objectius i terminis

SUPERVISAR DIÀRIAMENT EL PROJECTE